Waarom gaan vrouwen vreemd? Ontdek alle redenen!

Het is opvallend dat er bij vreemdgaan nog steeds vooral wordt gedacht aan mannen. Het spreekt voor zich dat er heel wat mannen zijn die hun partner inderdaad bedriegen, maar hetzelfde kan worden gezegd van vrouwen. Sterker nog, recente onderzoeken hebben aangetoond dat het net de vrouwen zijn die vaker dan vroeger een scheve schaats durven te rijden. Verschillende experts hebben door de jaren heen onderzoeken uitgevoerd naar de achterliggende redenen voor deze keuze. Eén van die experts was de Amerikaanse sociologe Alicia Walker. Zij ging voor haar boek ‘The Secret Life of the cheating Wife: power, pragmatism and pleasure in women’s infidelity’ in gesprek met maar liefst 46 vrouwen die hun partner hadden bedrogen. Tijdens deze gesprekken bleek onder meer dat ze stuk voor stuk over een profiel beschikten op ‘Ashley Madison’. Het betreft hier een internationale website voor mensen die van plan zijn om vreemd te gaan. De eerste overeenkomst was daarmee meteen gevonden.

Seksueel plezier 

Niet alleen in de Verenigde Staten (waar Ashley Madison zich hoofdzakelijk op richt) kan er worden vastgesteld dat mensen binnen een relatie veelvuldig op zoek gaan naar een affaire. Ook in Nederland en België verschijnt op de televisie vaak reclame voor bijvoorbeeld de datingsite SecondLove. Op het ogenblik dat je in een gelukkige relatie zit is de kans groot dat je, je al eens durft af te vragen wat mensen er in hemelsnaam toe aanzet om vreemd te gaan. Dit is meteen ook het eerste punt dat door experts (waaronder ook Walker) wordt voorgelegd aan de deelnemers aan hun onderzoek. Nagenoeg alle mensen die een affaire hebben geven op deze vraag hetzelfde antwoord, namelijk dat ze op zoek zijn naar seksueel plezier en niet zozeer naar een nieuwe partner. 

Nog steeds wordt er zeer vaak vanuit gegaan dat bijvoorbeeld vrouwen op zoek gaan naar een affaire omdat ze nood hebben aan een nieuwe partner. Dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn, in tegendeel. In het merendeel van de gevallen stellen de vrouwen die ondervraagd worden dat ze optimaal willen kunnen genieten in bed en ook af en toe een orgasme willen. In het bijzonder bij koppels die reeds enige tijd samen zijn verdwijnt het spannende gevoel uit hun relatie en / of verdwijnt de aandacht op seksueel gebied van de man ten opzichte van de vrouw. In het merendeel van de gevallen zou dit dus aan de basis liggen van de keuze die vrouwen maken om vreemd te gaan.

Te hoge verwachtingen van het huwelijk 

Een andere opvallende vaststelling die kan worden gedaan bij menig aantal onderzoeken heeft te maken met de verwachtingen waar vrouwen over beschikken voor wat het huwelijk betreft. Het merendeel van de vrouwen geeft bijvoorbeeld te kennen dat ze veel te hoge verwachtingen hebben gehad van het huwelijk. De man hoort niet alleen een goede minnaar te zijn, daarnaast moet hij ook de beste vriend zijn van de vrouw en ook nog eens een geweldige vader. Dat zijn behoorlijk wat eisen om aan één en dezelfde persoon te stellen… Niet alle vrouwen zijn dezelfde mening toegedaan, maar dat was wel het geval bij het merendeel van de vrouwen die Walker sprak. De sociologe stelde op basis van deze vaststelling het volgende; “Ze zijn zich bewust van het feit dat één persoon niet aan al deze verschillende zaken tegemoet kan komen. Ze kiezen er dan ook voor om één van die zaken, in dit geval dus veelal bevredigende seks, bij iemand anders te zoeken”. 

Monogamie als achterhaald ideaal 

Een andere opvallende stelling werd gemaakt door psycholoog David Buss. Hij stelde dat levenslange monogamie tegenwoordig eigenlijk kan worden bestempeld als een achterhaald ideaal. “Je hele leven lang bij dezelfde partner blijven strookt eigenlijk niet met de primaire behoeften waar de mens over beschikt”. Deze opmerkelijke stelling deed de psycholoog in een interview met de Britse krant The Times. Volgens andere experts, waaronder de Amerikaanse antropologe Helen Fischer is het zo dat vrouwen er op een zeker ogenblik voor kiezen om vreemd te gaan omdat ze bepaalde zaken missen in hun relatie die ze wel zouden kunnen krijgen van iemand anders. Om welke zaken het dan precies gaat zullen we hieronder nog uitgebreid bespreken. 

Veel vrouwen ervaren een gevoel aan intimiteit

Het spreekt voor zich dat lang niet alle vrouwen die vreemdgaan dat doen omdat ze op zoek zijn naar (hernieuwd) seksueel genot. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat ze een bepaalde vorm van emotionele verbondenheid missen in hun relatie. Vrouwen voelen zich doorgaans meer verbonden met hun partner door het voeren van goede gesprekken en door op andere manieren plezier te beleven dan door seks. Missen ze deze connectie bij hun partner? Dan is de kans reëel dat men op een zeker ogenblik de drang zal voelen om vreemd te gaan.

Een gevoel van eenzaamheid als cruciale factor 

Voor heel wat vrouwen geldt dat ze zich eenzaam voelen in hun relatie. Verschillende oorzaken kunnen hiervan aan de basis liggen. Het is lang niet altijd zo dat eenzaamheid in de hand wordt gewerkt doordat de partner in kwestie niet fysiek aanwezig is. Vrouwen kunnen zich ook best eenzaam voelen wanneer hun man wel elke dag thuis is, maar bijvoorbeeld vaak afwezig lijkt of met andere zaken bezig is. Een man die van thuis uit werkt, maar geen aandacht schenkt aan zijn vrouw mag dan wel fysiek aanwezig zijn, het eenzaamheidsgevoel van de partner zal daardoor niet weggaan. 

Vrouwen voelen zich vaak verwaarloosd of ondergewaardeerd 

Last but not least, voor heel wat vrouwen die er op een zeker ogenblik voor kiezen om een scheve schaats te rijden geldt dat ze zich verwaarloosd of bijvoorbeeld ondergewaardeerd voelen. Ze hebben vooral het gevoel dat ze een schoonmaakster of een goede kok zijn in huis, maar verder niets. Ook in een dergelijke situatie spreekt het voor zich dat het gebrek aan waardering kan leiden tot het opzoeken van een affaire.